Naše kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Ladislava Kolačkovského působí na trhu právních služeb již několik let. Opíráme se především o osobní přístup ke klientům a odbornost. Základním posláním naší kanceláře je tvorba právních dokumentů a zastupování v soudních, rozhodčích či správních řízeních, ve kterých jsou prosazovány Vaše zájmy a nároky.

Posouzení rizik

Prvním naším krokem je vždy vyhodnocení šancí na úspěšný výsledek sporu a veškerých rizik. Jelikož nesete po celou dobu trvání sporu nejen riziko neúspěchu, ale také nedostatečné bonity protistrany, je takové posouzení základem.

 

 

 

Naše agenda

Naši činnost je možné rozdělit do následujících oblastí.

  • Běžná agenda, kterou potřebuje široké spektrum klientů v oblasti obchodního a občanského práva, máme dlouholeté zkušenosti s prací pro živnostníky i velké kapitálové korporace.
  • Můžeme nabídnout zastupování v trestních řízeních, dlouhodobě poskytujeme služby v této oblasti ex offo, a tak známe detailně právní postupy orgánů činných v trestním řízení.
  • Sociální zabezpečení a pracovní právo (spory o invalidní a starobní důchody, výpovědi, organizační změny, dlužné mzdy), i zde dlouhodobě zastupujeme zaměstnance malých i velkých společnosti, stejně tak i zaměstnavatele od malých až po nadnárodní korporace, a tak známe podrobně postupy na všech úrovních podnikání.
  • Poskytujeme exklusivně služby v oblasti heraldického resp. znakového práva (něm. Wappenrecht, angl. Laws of Heraldry), je to právní odvětví, které ačkoliv vychází z historie, je plně aktuální. Znakové právo zejména analyzuje stávající znaky (erby, loga, symboly) či jejich návrhy, a to jak fyzických, tak právnických osob, posuzuje jejich korektnost mj. ve vztahu k heraldice jako pomocné vědě historické, ale též k občanskému a zvl. autorskému a známkovému právu, včetně širších aspektů (majetková práva, dědění, registrace a ochrana souvisejících práv atd.)
  • Dlouhodobě také poskytujeme služby příspěvkovým organizacím státu a samosprávných celků a máme předchozí pracovní zkušenosti z těchto institucí (výběrová řízení, dotace z evropských rozvojových fondů, agenda státní správy a samosprávy).

Pověřeným subjektem ve smyslu zákona na ochranu spotřebitele pro mimosoudní řešení příp. sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora, www.cak.cz